• ALTIN (TL/GR)
  497,44
  % 0,08
 • ÇEYREK ALTIN
  807,00
  % 0,24
 • AMERIKAN DOLARI
  8,7379
  % 0,15
 • € EURO
  10,3798
  % -0,24
 • £ POUND
  12,0893
  % -0,66
 • ¥ YUAN
  1,3527
  % 0,00
 • РУБ RUBLE
  0,1202
  % -0,36
 • BIST 100
  1.391,06
  % -1,63

İnfaz yasası yürürlüğe girdi! 90 bin kişiye tahliye

İnfaz yasası yürürlüğe girdi! 90 bin kişiye tahliye

Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İnfaz yasası yürürlüğe girdi! 90 bin kişiye tahliye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni infaz düzenlemesine nazaran, infaz hakimliğinin mevcut vazifeleri arasına Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri incelemek ve karara bağlamak ile ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait hakim yahut duruşma tarafından verilmesi gereken tüm kararları vermek ve işleri yapmak vazifeleri de eklendi.

Bu Kanunla ve öbür kanunlarla verilen vazifeleri mekanına getirmek hedefiyle her bölge merkezi ile ortamların coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen kazalarda Yargıçlar ve Savcılar Heyetinin olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca infaz hakimliği kuruldu. İnfaz hakimliğinin mevcut hizmetleri arasına Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri incelemek ve karara bağlamak ile ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait hakim yahut duruşma tarafından verilmesi gereken tüm kararları vermek ve işleri yapmak hizmetleri de eklendi.

İNFAZ MÜHLETLERI TEKRAR BELİRLENDİ

Buna nazaran, koşullu salıverilme orantısı 2/3’ten yarıya, mükerrirler ve örgütlü cürümler bakımından infaz orantısı 3/4’ten 2/3’e indirildi. Uyuşturucu ticareti ve cinsî istismar günahlarıyla, terör cürümlerinin 3/4 olan koşullu salıverilme nispetleri motamot koruma edildi. Bu hataların evlatlar tarafından işlenmesi halinde 2/3 olan koşullu salıverilme orantısı değişmedi.

Kasten öldürme, yüzün daima değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama günahı, kişisel hayata ve hayatın bâtın ortamına karşı cürümler ve devlet sırlarına karşı kabahatler ile azap ve eziyet hataları bakımından rastgele bir indirim yapılmadı.

KONTROL HÜRLÜK MÜDDETI

Kanuna nazaran, kontrollü bağımsızlık tatbikindeki mevcut 1 yıllık maktu tatbik koruma edilirken açık ceza infaz kurumunda bulunup da koşullu salıverilmesine 1 yıl kalan uygun halli hükümlülerin cezalarının kontrollü özgürlük altında infaz edilebileceğine ait karar korunacak.

Hükümlü, kontrollü özgürlük pratiği kapsamında yükümlülüklerini noktasına getirmez yahut kontrollü özgürlük müdüriyetine müracaat etmez ise cezasını açık ceza infaz kurumunda infaz edecek. Kontrollü hürlük önlemi uygulanmaya başlandıktan sonra hükümlü hakkında alt sonu 1 yıl yahut daha çokça mahpus cezasını gerektiren kasıtlı bir hatadan ötürü kamu davası açılmışsa infaz hakimi tarafından hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebilecek.

Kontrollü muaflık ile ilgili yapılan süreksiz düzenleme kapsamında, terör, uyuşturucu ticareti, cinsî taarruz ve istismar cürümleri, kasten öldürme, yüzün daima değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama kabahati ve bayana karşı şiddet, azap ve eziyet günahları ile kişisel hayatın saklılığına dair kabahatler hariç 3 Mart 2020’ye kadar işlenen kabahatlerde, 1 yıllık kontrollü hürlük mühleti 3 yıla çıkarılacak.

Öte yandan 30 Mart 2020’ye kadar işlenen kabahatler bakımından, terör, cinsî hücum ve istismar, kasten öldürme günahları ve şahsi hayatın kapalılığına ait kabahatler hariç; 0-6 yaş öbeği evladı bulunan bayan hükümlüler ile 70 yaşını bitiren hükümlüler hakkında kontrollü bağımsızlık mühleti 4 yıl olarak uygulanacak. Hükümlülerin maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik yahut kocama nedeniyle hayatlarını cezaevinde yalnız idame ettiremeyen ve 65 yaşını bitiren hükümlülerin cezası, Adalet Bakanlığının belirleyeceği devlet hastanesinden alınacak sıhhat heyeti raporuyla belgelendirilmek koşuluyla, kontrollü muaflık önlemi altında infaz edilecek.

30 Mart 2020’ye kadar günah işleyen evlat hükümlülerin 15 yaşını dolduruncaya kadar cezaevinde kaldığı 1 gün, 3 gün; 18 yaşını dolduruncaya kadar kaldığı 1 gün ise 2 gün sayılacak. Kovid-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile kontrollü hürlük önlemi uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020’ye kadar müsaadeli sayılacak. Bu vade, gerektiğinde Sıhhat Bakanlığının teklifiyle her seferinde iki ayı geçmemek üzere Adalet Bakanlığınca üç defa uzatılabilecek.

ÂLÂ HALİN BELİRLENMESİ

Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, kurallara armonileri, yükümlülüklerini bölgesine getirmeleri, toplulukla bütünleşmeye hazır olmaları, tekrar cürüm sürece riskleri bakımından Yönetim ve Gözlem Heyeti tarafından âlâ halin belirlenmesine esas olmak üzere en geç 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak.

Salgın nedeniyle infaz kurumuna dönemeyenler ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kabahatlerle ilgili olarak alınan haberlerin doğruluğunun araştırılması bakımından farz görülen hallerde, hükümlü yahut tutuklular, istekleri alınmak koşuluyla ilgili makamın ve Cumhuriyet başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimi kararı ile muvakkat mühletlerle ceza infaz kurumundan alınabilecek. Teklifle, hükümlülerin mazeret olurunu kullanabilmesi için ceza infaz konseylerinde düzgün halli olarak geçirmesi gereken vade de kısaltılıyor. Hasta ziyareti emeliyle verilen mazeret müsaade hakkı ikiye çıkarılıyor. Düzenlemeyle hükümlülere, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini yahut güçlendirmelerini ve dış yerküreye entegrasyonlarını sağlamak hedefiyle verilen kişisel müsaade müddeti üç günden yedi güne çıkarılıyor. Hastalık yahut doğal afet üzere farz hallerde bu müsaadeler birleştirilerek kullanılabilecek. Salgın hastalık, doğal afet, savaş yahut seferberlik durumunda bu sebeplerden ötürü olurdan dönemeyen yahut geç dönen hükümlülere ceza verilmeyecek. Müsaadeden dönmeyen yahut iki günden çokça bir müddet geçtikten sonra dönen hükümlüler ile firar eden hükümlülere bir daha kişisel müsaade verilmeyecek. Teklifle, Türk Ceza Kanununda bölge alan kısa periyodik mahpus cezasının yaptırım seçeneklerinden kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezasına ait düzenleme yapılıyor. Buna nazaran hükümlü, bildirim olunan ödeme buyruğu üzerine muayyen müddet içinde isimli para cezasını ödemezse Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün ölçüsü mahpus cezasına çevrilebilecek. Hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilebilecek. Günlük çalışma vadesi, en az iki saat ve en çokça sekiz saat olacak formda Kontrollü Muaflık Müdürlüğü’nce belirlenecek.

ŞAHSI İNFAZ ADAPLARININ KAPSAMI VE KOŞULLU SALIVERME

Koşullu salıverilme koşulları, Terörle Uğraş Kanunu kapsamına giren kabahatlerden mahkum olan evlatlar hakkında, koşullu salıverilme nispeti üçte iki olarak uygulanacak. Koşullu salıverilme nispeti üçte ikiden çokça olan cürümler bakımından ise tabi oldukları koşullu salıverilme nispeti uygulanacak.

Mahkumiyete mevzu cürüm nedeniyle doğmuş zararın motamot iade, cürümden evvelki hale getirme yahut tazmin suretiyle külliyen giderilmesine dair tüzel sorumlulukları saklı kalmak üzere; hatun, evlat yahut 65 yaşını bitirmiş bireylerin mahkum oldukları yekun bir yıl, 70 yaşını bitirmiş insanların mahkum oldukları yekun iki yıl, 75 yaşını bitirmiş bireylerin mahkum oldukları yekun dört yıl, yahut daha az vadeli mahpus cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilecek. Yekun 5 yıl yahut daha az periyodik mahpus cezasına mahkum olan yahut isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilen hükümlülerden maruz kaldığı ağır bir hastalık yahut pürüzlük nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilenlerin cezasının konutunda çektirilmesinde infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

Doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçen ve yekun üç yıl yahut daha az vadeli mahpus cezasına mahkum olan ya da isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilen hükümlü bayanların cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilecek. Bu fıkra uyarınca talepte bulunulabilmesi için bayanın doğurduğu tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş olması gerekecek.

Konutta infaza karar verdikten sonra evlat ölmüş yahut anasından diğer birine verilmiş olursa infaz hakimi konutta infaz tatbikine ait kararını kaldıracak. Cezanın hususî infaz yoluna nazaran çektirilmesi kararı, infaza başlandıktan sonra da verilebilecek. İnfaz hakimi talep üzerine, cezanın kişisel infaz yöntemine nazaran çektirilmesi sırasında bu yolun uygulanmasına son verebilecek.

Şahsi infaz adabının gereklerine beğenilen bir mazeret olmaksızın uyulmaması halinde ise bu metodun uygulanmasına son verilecek ve bu halde infaza açık ceza infaz kurumunda devam edilecek. Kişisel infaz yordamına nazaran geçirilen vade, infaz aşamasında mahsup edilecek. Bu kararlar, terör cürümleri ile örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak kabahatlerinden ya da örgüt faaliyeti kapsamında işlenen hatalardan mahkum olanlar, cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen cürümlerden mahkum olanlar, isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilenler, koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası motamot infaz edilenler hakkında uygulanamayacak.

AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GEÇECEKLER

Kanuna nazaran, aşağıdaki hallerde hükümlüler hakkında verilen cezalar direkt açık ceza infaz kurumlarında mekanına getirilir:

Terör cürümleri, örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak hataları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen cürümler ve cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen kabahatlerden mahkum olanlar ile 2. kere mükerrir olanlar ve koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası motamot infaz edilenler hariç olmak üzere, kasıtlı hatalardan yekun üç yıl yahut daha az mahpus cezasına mahkum olanlar.

Taksirli hatalardan yekun beş yıl yahut daha az vadeyle mahpus cezasına mahkum olanlar. Isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilenler. İcra ve İflas Kanunu mucibince tazyik hapsine tabi tutulanlar.

Hükümlülerin saklı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına, yapılan kıymetlendirme sonucunda karar verilecek.

Başkaca, Yekun on yıl ve daha çokça mahpus cezasına mahkum olanlar ile terör kabahatleri, örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak hataları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen cürümler, kasten öldürme cürümleri, cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen cürümler ve uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti kabahatlerinden mahkûm olanların örtülü ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına ait yönetim ve gözlem konseyi kararları, infaz yargıcının onayından sonra uygulanacak.

Direkt açık ceza infaz kurumuna alınanlar dahil olmak üzere bu kurumlarda bulunan hükümlülerden;

Firar edenler yahut farklı bir fiilden ötürü haklarında tutuklama kararı verilenler, kınamadan diğer bir disiplin cezası alıp, bu cezası katılaşmış olanlar yahut asayiş ve tertibin sağlanması gayesiyle disiplin cezası katılaşmamış olsa bile hareketi kurum sistemi ya da kişi güvenliği bakımından tehlike oluşturanlar ile açık ceza infaz kurumu kaidelerine yahut çalışma koşullarına armoni sağlayamayacakları saptananlar yönetim ve gözlem heyetinin kararı ve infaz yargıcının onayıyla örtülü ceza infaz kurumlarına gönderilecek.