• ALTIN (TL/GR)
  502,25
  % 0,18
 • ÇEYREK ALTIN
  812,00
  % 0,00
 • AMERIKAN DOLARI
  8,6417
  % 0,04
 • € EURO
  10,2715
  % 0,08
 • £ POUND
  12,0214
  % 0,08
 • ¥ YUAN
  1,3359
  % 0,16
 • РУБ RUBLE
  0,1163
  % 0,15
 • BIST 100
  1.356,96
  % -1,55

İnfaz düzenlemesinin ikinci bölümü TBMM’de kabul edildi

İnfaz düzenlemesinin ikinci bölümü TBMM’de kabul edildi

TBMM Umum Şurası’nda, Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin 2. kısmında taraf alan 25 hususu daha kabul edildi

İnfaz düzenlemesinin ikinci bölümü TBMM'de kabul edildi

TBMM Umumî Şurasında, Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin 2. kısmında bölge alan 25 unsuru daha kabul edildi.

Kabul edilen hususlara nazaran, hükümlüye, kurum kütüphanesinden yararlanma imkanı verilecek. Ayrıyeten hükümlüler, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kütüphanelerde bulunan, mahkemelerce yasaklanmamış vadeli ve vadesiz yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanabilecek.

Kurum disiplinini, sistemini yahut güvenliğini bozan ya da tehlikeye düşüren, hükümlülerin uygunlaştırılması gayesine ulaşmayı zorlaştıran yahut müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve icmalleri kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmeyecek. Fakat ilan ve reklamın süreksiz mühletle kesilmesi hali, bu kararın dışında olacak.

Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazeteler, ceza infaz kurumuna kabul edilmeyecek. Yabancı lisanda yayımlanmış gazete ve mecmuaların ceza infaz kurumuna kabul edilmesinde Adalet Bakanlığı yetkili olacak.

Teklifle açık ve örtük infaz kurumlarındaki hükümlülere ağır hastalık yahut doğal afet hallerine ilaveten salgın hastalık halinde de ceza infaz kurumlarında bulunan kuruma ilişkin telefon ve faks cihazından derhal yararlandırılmasına imkan sağlanıyor.

Örtük ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin dışarıdan armağan kabul etme hakkının kapsamı genişletiliyor. Buna nazaran, gizli ceza infaz kurumlarındaki hükümlü, iki ayda bir sefer, ayrıyeten diyaneti bayram, yılbaşı yahut kendi veladet günlerinde dışarıdan gönderilen ve kurum güvenliği için tehlikeli olmayan bir hediyeyi kabul etme hakkına sahip olacak. Evlat ve 65 yaşını tamamlamış hükümlüler ile beraberinde evladı bulunan hatun hükümlüler, yönetim ve gözlem şurası tarafından alınacak karar doğrultusunda belirtilen hengam dilimi dışında da ikram kabul edebilecek. Bunun esas ve adapları yönetmelikle belirlenecek.

Hükümlülerin talimi ile imtihanlara ait yordam ve esaslar yönetmelikle düzenlenebilecek.

– Hükümlülerin kıymetlendirilmesi ve yeterli halin belirlenmesi

Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, ceza infaz kurumlarının tertip ve güvenliği gayesiyle konulmuş kurallara uyup uymadığı, haklarını âlâ niyetle kullanıp kullanmadığı, yükümlülüklerini eksiksiz konumuna getirip getirmediği, uygulanan düzgünleştirme programlarına nazaran toplulukla bütünleşmeye hazır olup olmadığı, tekrar cürüm sürece ve mağdura yahut diğerlerine zarar verme riskinin düşük olup olmadığı hususlarında yönetim ve gözlem konseyi tarafından düzgün halin belirlenmesine esas olmak üzere en geç 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak.

Yapılacak değerlendirmede, infazın tüm aşamalarında hükümlülerin katıldığı uygunlaştırma ve eğitim talim programları ile spor ve çevre faaliyetler, kültür ve sanat programları, aldığı sertifikalar, kitap okuma alışkanlığı, öbür hükümlü ve tutuklular ile ceza infaz kurumu hizmetlileri ve dışarıyla olan ilgileri, işlediği günahtan ötürü duyduğu pişmanlığı, ceza infaz kurumu kuralları ile kurum bünyesindeki çalışma kurallarına entegrasyonu ve aldığı disiplin cezaları dikkate alınacak. Gerektiğinde hükümlünün ceza infaz kurumuna girmeden evvelki ömrüne ait malumat ve evraklar de istenebilecek.

Yekun 10 yıl ve daha ziyade mahpus cezasına mahkum olanlar ile terör cürümleri, örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak günahları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen günahlar, kasten öldürme hataları, cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen hatalar ve uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti kabahatlerinden mahkum olanlar hakkında yapılacak açık ceza infaz kurumuna ayırmaya, kontrollü bağımsızlık önlemi uygulanarak cezanın infazına ve koşullu salıverilmeye ait değerlendirmelerde yönetim ve gözlem konseyine Cumhuriyet başsavcısı yahut belirleyeceği bir Cumhuriyet savcısı başkanlık edecek.

Ayrıyeten, yönetim ve gözlem konseyine cumhuriyet başsavcısı tarafından belirlenen bir izleme heyeti üyesi ile Aile, Çalışma ve Çevre Hizmetler Bakanlığı ve Sıhhat Bakanlığı vilayet yahut kaza müdüriyetleri tarafından belirlenen birer bilirkişi kişi katılacak.

Açık ceza infaz kurumuna ayırmaya, kontrollü bağımsızlık önlemi uygulanarak cezanın infazına ve koşullu salıverilmeye ait olarak tavır ve davranışları olumsuz bedellendirilen hükümlülerin yine değerlendirilmeye tabi tutulma müddetleri bir yılı geçemeyecek.

– Salgın nedeniyle dönemeyenlere ceza verilmeyecek

Terör ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen cürümlerle ilgili olarak alınan haberlerin doğruluğunun araştırılması bakımından zarurî görülen hallerde, hükümlü yahut tutuklular, istekleri alınmak koşuluyla ilgili makamın ve Cumhuriyet başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hakimi kararı ile muvakkat mühletlerle ceza infaz kurumundan alınabilecek.

Teklifle, hükümlülerin mazeret müsaadesini kullanabilmesi için ceza infaz konseylerinde uygun halli olarak geçirmesi gereken vade de kısaltılıyor. Hasta ziyareti maksadıyla verilen mazeret müsaade hakkı ikiye çıkarılıyor.

Düzenlemeyle hükümlülere, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini yahut güçlendirmelerini ve dış yerküreye entegrasyonlarını sağlamak gayesiyle verilen hususî müsaade mühleti üç günden yedi güne çıkarılıyor. Hastalık yahut doğal afet üzere mecburî hallerde bu müsaadeler birleştirilerek kullanılabilecek.

Salgın hastalık, doğal afet, savaş yahut seferberlik durumunda bu sebeplerden ötürü olurdan dönemeyen yahut geç dönen hükümlülere ceza verilmeyecek. Müsaadeden dönmeyen yahut iki günden ziyade bir müddet geçtikten sonra dönen hükümlüler ile firar eden hükümlülere bir daha hususî müsaade verilmeyecek.

– Duraksama durumunda infaz hakimi karar verebilecek

Mahkumiyet kararının tefsirinde duraksama olursa yahut sonradan yürürlüğe giren kanun kararının Türk Ceza Kanunu kapsamında kıymetlendirilmesi gerekirse kararı veren duruşmadan çektirilecek cezanın hesabında duraksama olması ya da cezanın kısmen yahut büsbütün yanına getirilip getirilemeyeceğinin ileri sürülmesi durumunda, infaz hakimliğinden duraksamanın giderilmesi yahut konumuna getirilecek cezanın belirlenmesi için karar istenecek. Bu kapsamda yapılan müracaatlar cezanın infazını ertelemeyecek ama duruşma yahut infaz hakimliği, hikayenin özelliğine nazaran infazın ertelenmesine yahut durdurulmasına karar verebilecek.

Birden çokça karardaki cezaların koşullu salıverilme vadesinin belirlenebilmesi bakımından toplanması gerektiğinde yekuna (içtima) kararları, infaz hakimliği tarafından verilecek.

Ayrıyeten, isimli para cezasının ödenmemesi nedeniyle mahpus cezasına çevrilen ancak öncelikli olarak uygulanan kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğünü mekanına getirmeyen hükümlünün, bu mahpus cezasının da periyodik mahpus cezalarında olduğu üzere yekuna kararına dahil edilmesi sağlanacak. Düzenlemeyle infaz sırasında karar verecek merciler arasına infaz hakimi de ekleniyor.

Teklifle, Türk Ceza Kanununda bölge alan kısa vadeli mahpus cezasının yaptırım seçeneklerinden kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezasına ait düzenleme yapılıyor. Buna nazaran hükümlü, bildirim olunan ödeme buyruğu üzerine muayyen vade içinde isimli para cezasını ödemezse Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün ölçüsü mahpus cezasına çevrilebilecek. Hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilebilecek. Günlük çalışma mühleti, en az iki saat ve en çokça sekiz saat olacak halde kontrollü muaflık müdürlüğünce belirlenecek.

– Kontrollü bağımsızlık müddetleri

Teklifinin 46. hususunda verilen önergenin kabul edilmesiyle Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanunda bölge alan, açık ceza infaz kurumunda bulunup da koşullu salıverilmesine bir yıl yahut daha az müddet kalanların cezalarının kontrollü bağımsızlık önlemi altında infazına imkan veren düzenleme koruma edildi.

Buna nazaran, açık ceza infaz kurumunda yahut evlat eğitim meskeninde bulunan ve koşullu salıverilmesine bir yıl yahut daha az mühlet kalan düzgün halli hükümlülerin talebi halinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının kontrollü hürlük önlemi uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu yönetimince hazırlanan kıymetlendirme raporu dikkate alınarak, kararın infazına ait süreçleri yapan cumhuriyet başsavcılığının bulunduğu bölge infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma kaideleri oluşmasına rağmen, iradesi dışındaki bir nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan yahut bu nedenle örtülü ceza infaz kurumuna geri gönderilen uygun halli hükümlüler, sair kaideleri da taşımaları halinde infaz tarzından yararlanabilecek.

Hükümlü hakkında kontrollü bağımsızlık önlemi uygulanmaya başlandıktan sonra işlediği tez olunan ve cezasının alt haddi bir yıl yahut daha çokça mahpus cezasını gerektiren kasıtlı bir kabahatten ötürü kamu davası açılmış olması halinde, Kontrollü Hürlük Müdürlüğünün talebi üzerine infaz hakimi tarafından, hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebilir. Kovuşturma sonucunda beraat, ceza verilmesine nokta olmadığı, davanın reddi yahut düşme kararı verilmesi halinde, hükümlünün cezasının infazına kontrollü muaflık önlemi uygulanarak devam olunmasına infaz hakimi tarafından karar verilecek.

– Koşullu salıverilme kuralları

Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkumun kurumdaki infaz mühletini güzel halli olarak geçirmesi gerekecek. Düzenlemeyle, ağırlaştırılmış müebbet mahpus cezasına mahkum edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet mahpus cezasına mahkum edilmiş olanlar yirmi dört yılını, öbür vadeli mahpus cezalarına mahkum edilmiş olanlar cezalarının yarısını infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

Lakin Türk Ceza Kanununda belirtilen kasten öldürme, neticesi itibarıyla ağırlaşmış yaralama cürmü, azap, cinsî taarruz, reşit olmayanla cinsî alaka, cinsî taciz cürümlerinden müddetli mahpusa mahkum olanlar, cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen günahlardan ve uyuşturucu yahut uyarıcı unsur imal ve ticareti kabahatinden mahpus cezasına mahkum olan evlatlar, devlet istihbarat hizmetleri ve Ulusal İstihbarat Kanunu kapsamına giren günahlardan mahkum olanlar, devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, şahsi hayata ve hayatın saklı ortamına karşı cürümlerinden vadeli mahpus cezasına mahkum olanlar, cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilecek. Başkaca, cürüm işlemek için örgüt kurmak yahut yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen cürümler ile Terörle Uğraş Kanunu kapsamına giren cürümlerden mahkum olan evlatlar hakkında koşullu salıverilme orantısı üçte iki olarak uygulanacak.

“Neticesi itibarıyla ağırlaşmış yaralama suçu” ile “devlet istihbarat hizmetleri ve Ulusal İstihbarat Kanunu kapsamına giren günahlardan mahkum olanlar” ibareleri, önergeyle teklife eklendi.

Koşullu salıverilme orantısı üçte ikiden çokça olan kabahatler bakımından ise tabi oldukları koşullu salıverilme nispeti uygulanacak.

İnfaz hakimi başkaca, iki yılı geçmemek üzere teftiş vadesi içinde hükümlünün Kontrollü Bağımsızlık Müdürlüğünce belirlenecek yükümlülüklere tabi tutulmasına karar verebilecek. Bu karar mucibince Kontrollü Bağımsızlık Müdüriyeti, risk ve muhtaçlıklarını dikkate alarak hükümlüyü, belli bir kesimde teftiş ve gözetim altında bulundurma, belirlenen taraf yahut yerlere gitmeme belirlenen programlara katılmama yükümlülüklerinden bir yahut birden ziyadesine tabi tutacak. Kontrollü Muaflık Müdüriyeti hükümlünün risk ve gereksinimlerini dikkate alarak yükümlülükleri değiştirebilecek.

Hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında ceza infaz kurumu yönetimi tarafından hazırlanan gerekçeli rapor, infaz süreçlerinin yapıldığı mahal infaz hakimliğine verilecek. İnfaz hakimi, bu raporu müsait bulursa hükümlünün koşullu salıverilmesine belge üzerinden karar verecek. Raporu münasip bulmadığı takdirde münasebetini kararında gösterecek. Bu kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilecek.

– Mükerrer hatalar

Tekerrür halinde işlenen hatadan ötürü mahkum olanlarla ilgili düzenleme yapılacak. Teklifle, mükerrirler bakımından birden çokça vadeli mahpus cezasına mahkumiyet halinde en çokça 32 yılın ceza infaz kurumunda güzel halli geçirilmesi durumunda koşullu salıverilmeden yararlanılabilecek.

Başkaca, bu düzenlemeye nazaran periyodik mahpus cezası durumunda “dörtte üçünün” uygun halli geçirilmesi durumunda koşullu salıverilme orantısı da “üçte ikisinin” yeterli halli geçirilmesi halinde yine belirlenecek. Gelgelelim, koşullu salıverilme nispeti üçte ikiden ziyade olanlar bakımından tabi oldukları koşullu salıverilme nispeti uygulanacak.

Bu müddetler, cinsî atak, evlatların cinsî istismarı cürmü, reşit olmayanla cinsî ilgi günahı, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur imal ve ticareti cürmü hasebiyle mahpus cezasına mahkum olanlar için koşullu salıverilme nispeti dörtte üç olarak uygulanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile kontrollü hürlük önlemi uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020’ye kadar müsaadeli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu vade 2 aylık vadelerle 3 defa uzatılabilecek.

TBMM Umumî Heyetinde, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 2. kısmında taraf alan 25 unsur daha kabul edildi.

Kabul edilen hususlara nazaran, infaz hakimi, hükümlünün talebi üzerine kasten işlenen günahlarda yekun bir yıl altı ay, taksirle öldürme günahı hariç olmak üzere taksirle işlenen günahlarda ise yekun üç yıl yahut daha az vadeli mahpus cezasının, her hafta cuma saat 19.00’da girmek ve pazar günleri birebir saatte çıkmak ya da hafta sonları hariç, her gün saat 19.00’da girmek ve sonraki gün saat 07.00’de çıkmak suretiyle geceleri ceza infaz konseylerinde çektirilmesine karar verebilecek.

Mahkumiyete mevzu cürüm nedeniyle doğmuş zararın motamot iade, kabahatten evvelki hale getirme yahut tazmin suretiyle büsbütün giderilmesine dair hukuksal sorumlulukları saklı kalmak üzere; hatun, evlat yahut 65 yaşını bitirmiş bireylerin mahkum oldukları yekun bir yıl, 70 bitirmiş kimselerin mahkum oldukları yekun iki yıl, 75 yaşını bitirmiş bireylerin mahkum oldukları yekun dört yıl, yahut daha az vadeli mahpus cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

Yekun 5 yıl yahut daha az vadeli mahpus cezasına mahkum olan yahut isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilen hükümlülerden maruz kaldığı ağır bir hastalık yahut pürüzlük nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilenlerin cezasının konutunda çektirilmesinde infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

Doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçen ve yekun üç yıl yahut daha az periyodik mahpus cezasına mahkum olan ya da isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilen hükümlü bayanların cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilecek. Bu fıkra uyarınca talepte bulunulabilmesi için bayanın doğurduğu tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş olması gerekecek. Konutta infaza karar verdikten sonra evlat ölmüş yahut anasından sair birine verilmiş olursa infaz hakimi konutta infaz tatbikine ait kararını kaldıracak.

Cezanın kişisel infaz yordamına nazaran çektirilmesi kararı, infaza başlandıktan sonra da verilebilecek.

İnfaz hakimi talep üzerine, cezanın kişisel infaz yöntemine nazaran çektirilmesi sırasında bu yöntemin uygulanmasına son verebilecek. Şahsi infaz yönteminin gereklerine makbul bir mazeret olmaksızın uyulmaması halinde ise bu metodun uygulanmasına son verilecek ve bu halde infaza açık ceza infaz kurumunda devam edilecek. Şahsi infaz yoluna nazaran geçirilen müddet, infaz aşamasında mahsup edilecek.

Bu kararlar, terör kabahatleri ile örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak hatalarından ya da örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kabahatlerden mahkum olanlar, cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen günahlardan mahkum olanlar, isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilenler, koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası motamot infaz edilenler hakkında uygulanamayacak.

– Kontrollü hürlük 3 yıla çıkıyor

Bakıma muhtaç ve dışarıda muhafazasına bırakılacak kimsesi bulunmayan sıfır-altı yaş öbeğindeki evlatlar, tutuklu ananın yanında barınabilecek.

Ana, peder, eş, kardeş, evlat, eşin ana yahut pederinden birinin yaşamsal tehlike oluşturacak marazı hallerinde tutukluya bir sefere mahsus olmak üzere verilen müsaade, taban bir ay arayla yekun iki sefere çıkarılacak.

Kontrollü özgürlükten yararlanma mühleti 1 yıldan 3 yıla çıkacak. 30 Mart 2020’ye kadar işlenen cürümler bakımından kasten öldürme; üst soya, alt soya, eşe yahut kardeşe, vücut yahut ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki bireye karşı işlenen kasten yaralama ve sonucu nedeniyle ağırlaşmış yaralama, azap, eziyet kabahati ile cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen günahlar, kişisel hayata ve hayatın bilinmeyen yerine karşı hatalar, uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti kabahati ile Terörle Uğraş Kanunu kapsamına giren hatalar kapsam dışı kalacak.

– Yaş düzenlemesi

Kelam konusu tarihe kadar işlenen cürümlerden, istisna sayılan kabahatler hariç, 0-6 yaş kümesi evladı bulunan hatun hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için bu müddet, 2 yıldan 4 yıla yükseltilecek.

Maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik yahut kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitirmiş hükümlülerin, koşullu salıverilmeleri için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken vadelerde azami mühlet haddine bakılmaksızın kontrollü özgürlük uygulanacak. “İyi halli” olmak koşuluyla gizli ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler hakkında da bu müddetler makbul olabilecek.

Hükümlü hakkında kontrollü bağımsızlık uygulanmaya başlandıktan sonra işlediği sav edilen ve cezasının alt hududu 1 yıl yahut daha ziyade mahpus cezasını gerektiren kasıtlı bir hatadan ötürü soruşturma başlatılması halinde, kontrollü özgürlük müdüriyetinin talebi üzerine infaz hakimince, hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebilecek. İnfaz hakimi, soruşturma sonucunda kovuşturmaya mekan olmadığı kararı verilmesi halinde, hükümlünün cezasının, kontrollü bağımsızlık uygulanarak devam etmesine karar verecek.

Teklifle, 30 Mart 2020’ye kadar işlenen günahlar bakımından tabi olduğu infaz rejimine nazaran belirlenen koşullu salıverilme vadesinin hesaplanmasında, hükümlünün 15 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği 1 gün; 3 gün olarak, 18 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği 1 gün ise 2 gün olarak dikkate alınacak.

– 31 Mayıs’a kadar olurlu sayılacaklar

Kontrollü bağımsızlık için uygun halin saptanmasına yönelik değişiklikler, 1 Ocak 2021’de uygulanmaya başlayacak. Hükümlünün kontrollü bağımsızlık müdüriyetine başvurma mühleti, Kovid-19 nedeniyle 5 gün mekanına, 1 Ocak 2021 tarihine kadar 25 gün olarak uygulanacak. Teklifin birinci halinde “1 Eylül 2020” olan bu tarihler, önergeyle değiştirildi.

Ayrıyeten Kovid-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile örtük ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, kontrollü hürlük önlemi uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve gayrı kontrollü hürlük önleminden yararlanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020’ye kadar müsaadeli sayılacak.

– Vade üç sefer uzatılabilecek

Salgının devam etmesi halinde bu mühlet, Sıhhat Bakanlığının önerisi üzerine, Adalet Bakanlığı tarafından her keresinde 2 ayı geçmemek üzere 3 kere uzatılabilecek.

Türk Ceza Kanunda konum verilen devletin güvenliğine karşı işlenen kabahatler, anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı işlenen kabahatler, devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, Terörle Uğraş Kanunu kapsamına giren hatalar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kabahatler hariç olmak üzere, yekun mahpus cezası 10 yıldan az olanlar 1 ayını, 10 yıl ve daha çokça olanlar ise 3 ayını örtük ceza infaz kurumunda geçirmiş olan âlâ halli hükümlülerden ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarına, 1 yıl yahut daha az müddet kalanlar, talepleri halinde açık ceza infaz kurumlarına gönderilebilecek.

Bu hükümlüler, açık ceza infaz kurumlarında barındırılacak. İlgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazandıkları takdirde Kovid-19 düzenlemesi kapsamında müsaadeli sayılacaklar. Laf konusu mühletin tamamlanmasından sonra ise açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanıp kazanmadıklarına bakılmaksızın Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun kapsamında müsaade hakkından yararlanacak. Bu karar, 31 Aralık 2020’ye kadar uygulanacak.

Teklif, Evlat Muhafaza Kanunu’nda da değişiklik yapıyor. Suça sürüklenen evlatların, tekrar kabahat işlemelerinin engellenmesini hedefleyen değişikliğe nazaran, Kontrollü Bağımsızlık Müdüriyeti tarafından takip edilen evlat için isimli denetim müddetince rehberlik edecek bir kompetan görevlendirilecek ve evlat hakkında yapılacak muhtaçlık değerlendirmesine nazaran düzgünleştirme çalışmaları yürütülecek.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, 2. kısmın kabul edilmesinin akabinde birleşime ara verdi.

Bilgiç, aranın akabinde encümenin yanına oturmaması üzerine, birleşimi, bugün saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

AA