• ALTIN (TL/GR)
  497,63
  % 0,12
 • ÇEYREK ALTIN
  806,00
  % 0,12
 • AMERIKAN DOLARI
  8,7276
  % 0,07
 • € EURO
  10,3699
  % -0,30
 • £ POUND
  12,0769
  % -0,74
 • ¥ YUAN
  1,3527
  % 0,00
 • РУБ RUBLE
  0,1201
  % -0,45
 • BIST 100
  1.391,06
  % -1,63

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girdi

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girdi

İnfaz düzenlemesine ait kanun yürürlüğe girdi

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girdi

TBMM Umumi Konseyinde dün kabul edilen, “Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Düzenlemeyle Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere yekun 11 farklı kanunda değişiklik yapıldı.

Buna nazaran, ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken müddetler tekrar belirlendi.

Koşullu salıverilme nispeti 2/3’ten yarıya, mükerrirler ve örgütlü hatalar bakımından infaz nispeti 3/4’ten 2/3’e indirildi.

Uyuşturucu ticareti ve cinsî istismar günahlarıyla, terör cürümlerinin 3/4 olan koşullu salıverilme nispetleri motamot koruma edildi. Bu cürümlerin evlatlar tarafından işlenmesi halinde 2/3 olan koşullu salıverilme orantısı değişmedi.

Kasten öldürme, yüzün daima değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama kabahati, kişisel hayata ve hayatın zımnî meydanına karşı cürümler ve devlet sırlarına karşı kabahatler ile azap ve eziyet cürümleri bakımından rastgele bir indirim yapılmadı.

– Kontrollü özgürlükte düzenleme

Kontrollü özgürlük tatbikindeki mevcut 1 yıllık maktu pratik motamot koruma edilecek.

Açık ceza infaz kurumunda bulunup da koşullu salıverilmesine 1 yıl kalan yeterli halli hükümlülerin cezalarının kontrollü muaflık altında infaz edilebileceğine ait karar motamot korunacak.

Hükümlü, kontrollü hürlük pratiği kapsamında yükümlülüklerini yanına getirmez yahut kontrollü muaflık müdüriyetine müracaat etmez ise cezasını açık ceza infaz kurumunda infaz edecek.

Kontrollü muaflık önlemi uygulanmaya başlandıktan sonra hükümlü hakkında alt sonu 1 yıl yahut daha ziyade mahpus cezasını gerektiren kasıtlı bir günahtan ötürü kamu davası açılmışsa infaz hakimi tarafından hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebilecek.

Kontrollü özgürlük pratiğine ait süreksiz düzenlemeler yapılacak.

– Kontrollü bağımsızlık vadesi 3 yıla çıkarılacak

Süreksiz düzenleme uyarınca bilhassa terör, uyuşturucu ticareti, cinsî hücum ve istismar cürümleri, kasten öldürme, yüzün mütemadi değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama kabahati ve bayana karşı şiddet, azap ve eziyet günahları ile kişisel hayatın saklılığına ait kabahatler hariç 3 Mart 2020’ye kadar işlenen hatalarda, 1 yıllık kontrollü bağımsızlık mühleti 3 yıla çıkarılacak.

30 Mart 2020’ye kadar işlenen kabahatler bakımından, terör, cinsî akın ve istismar, kasten öldürme hataları ve hususî hayatın kapalılığına ait günahlar hariç; 0-6 yaş öbeği evladı bulunan bayan hükümlüler ile 70 yaşını bitiren hükümlüler hakkında kontrollü hürlük mühleti 4 yıl olarak uygulanacak.

Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik yahut kocama nedeniyle hayatlarını cezaevinde yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren hükümlülerin cezası, Adalet Bakanlığının belirleyeceği devlet hastanesinden alınacak sıhhat konseyi raporuyla belgelendirilmek koşuluyla, kontrollü muaflık önlemi altında infaz edilecek.

30 Mart 2020’ye kadar hata işleyen evlat hükümlülerin 15 yaşını dolduruncaya kadar cezaevinde kaldığı 1 gün, 3 gün; 18 yaşını dolduruncaya kadar kaldığı 1 gün ise 2 gün sayılacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile kontrollü bağımsızlık önlemi uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020’ye kadar olurlu sayılacak. Bu mühlet, gerektiğinde Sıhhat Bakanlığının teklifiyle her keresinde iki ayı geçmemek üzere Adalet Bakanlığınca üç defa uzatılabilecek.

Terör ve örgütlü cürümler hariç olmak üzere, yapılan infaz sistemi değişikliklerine bağlı olarak saklı ceza infaz kurumlarında bulunan yeterli halli kimi hükümlülerden açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına bir yıl kalanların açık ceza infaz kurumlarına gönderilebilmesine imkan tanınacak.

– Kişisel infaz yordamlarının kapsamı genişletilecek

Mahpus cezalarının hafta sonu, geceleyin yahut konutta infazına ait mevcut tatbikin kapsamı genişletilecek. Bu metottaki 6 aylık had, kasıtlı kabahatler bakımından 1 yıl 6 aya, vefata neden olma hariç taksirli kabahatler bakımından ise 3 yıla çıkarılacak.

Bayanlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz yolunun ceza sonu artırılacak. Evlatlar da bu yönteme dahil edilecek.

Bu kapsamda konutta infazın sonu; hatun, evlat ve 65 yaşını bitiren erkek hükümlüler için 1 yıl, 70 yaşını bitiren hükümlüler için 2 yıl, 75 yaşını bitiren hükümlüler için de 4 yıl olarak belirlenecek.

Şahsi infaz yöntemleri kimi hatalar bakımından uygulanamayacak. 5 yıl yahut daha az mahpus cezasına mahkum olan hasta yahut engelli hükümlüler, Isimli Tıp Kurumu raporuna bağlı cezalarını konutlarında infaz edebilecek.

Yeni veladet yapan ve yekun 3 yıl yahut daha az müddetli mahpus cezasına mahkum olan bayan hükümlüler de tekrar cezalarını konutunda infaz edebilecek. Öbür yandan gebe hatunların cezası 1,5 yıl ertelenebilecek.

– Hükümlülerin güzel hallilik değerlendirmesi

Hükümlülerin yeterli hallilik değerlendirmesi, infazın tüm aşamalarında ve 6 ayda bir yapılacak. Hükümlülerin tavır ve davranışlarının kıymetlendirilmesine (iyi halin belirlenmesine) ait esaslar tekrar belirlenecek ve hükümlülerin âlâ hal incelemesinin infazın tüm aşamalarında yapılması sağlanacak. Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, en geç 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak.

10 yılın üzerinde olan cezalarla terör ve kasten öldürme üzere değerli hatalardan mahkum olanların; açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına, kontrollü hürlük önlemi uygulanarak cezalarının infazına ve koşullu salıverilmelerine ait değerlendirmeleri, Cumhuriyet savcısının başkanlık edeceği genişletilmiş bir konsey yapacak ve karar verecek. Bu heyete, cezaevi izleme şurası üyesi ile Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı ve Sıhhat Bakanlığı temsilcileri de katılacak.

Düzgün hallilikle ilgili yapılan değişiklikler, 1 Ocak 2021’den itibaren uygulanacak.

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma koşulları tekrar belirlenerek değerli cürümler bakımından infaz yargıcının onayı getirilecek.

– İnfaz hizmetleri

Yapılan başka düzenlemelerle infaz hizmetleri daha da güzelleştirilecek. Zarurî ve çok ivedi durumlarda, Cumhuriyet başsavcılığının mahpus cezasının infazına 6 ay ara verebilmesine ait salahiyeti, 1 yıla çıkarılacak.

Başkaca hükümlülerin eş yahut evlatlarının mütemadi hastalık ya da malullükleri halinde infaza ara verilebilmesine imkan tanınacak.

Evlat hükümlülere verilebilecek armağan imkanının kapsamı genişletilecek. Bu kapsamda kardeşiyle de görüşmesine imkan sağlanacak.

Hükümlülerin armağan kabul etme hakkı genişletilecek. Evlat ve 65 yaşını tamamlayan hükümlüler ile beraberinde evladı bulunan bayan hükümlüler bakımından, sınırlı hengam dilimi dışında da ikram alabilme imkanı sağlanacak.

Açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin 3 günlük mazeret müsaade hakkı 7 güne çıkarılacak.

Hükümlülerin mazeret olurunu kullanabilmesi için ceza infaz kurumlarında âlâ halli geçirmesi gereken mühlet kısaltılacak.

Hükümlülere, hasta olan yakınlarını ziyaret edebilmesi hedefiyle verilen mazeret müsaade hakkı, 1 kereden 2’ye çıkarılacak.

Açık ve gizli ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin salgın hastalık halinde de kuruma ilişkin telefon ve faks cihazından derhal yararlandırılmasına imkan tanınacak.

Hükümlünün bakıma muhtaç evlatlarının barındırılmasına ait kararların tutuklular bakımından da uygulanabilmesine imkan sağlanacak.

Hükümlülerin kamu kurum ve kuruluşlarının iş sahalarında, geceleyin bu kurum ve kuruluşlar tarafından barındırılmak koşuluyla çalıştırılabilmelerine imkan tanınacak. Bu durum, hükümlünün çalıştığı mühlet daha erken kontrollü özgürlüğe ayrılmasını sağlayacak.

Hükümlünün, duruşma, sıhhat, eğitim ve çalışma üzere nedenlerle muvakkat olarak cezaevi dışında bulunduğu noktalarda gerçekleştirdiği disipline muhalif hareket ve lafları nedeniyle de disiplin yaptırımlarının uygulanabilmesine imkan tanınacak.

Hükümlü ve tutukluların cezaevinin güvenlik ve nizamını ihlal eden kimi fiilleri disiplin yaptırımı altına alınacak.

Hükümlüler, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kütüphanelerden yararlanabilecek.

Elektronik cihazla takip edilebilecek kuşkulu, sanık ve hükümlülerin, istekleri alınmak koşuluyla kendilerine ilişkin cihazlar üzerinden de takip edilebilmelerine imkan sağlanacak.

Kamuya yararlı bir işte fiyatsız çalıştırma yükümlülüğü altında bulunan muhtaç durumdaki hükümlüler, bu yükümlülüğü noktasına getirirken mutat vasıta ile yaptıkları yol masrafları ve iaşe masrafları, çalıştırıldıkları kurum bütçesinden karşılanacak.

– Uzmanlaşmış yargıçlar

Cezaların infazı sürecinde tüm kararların uzmanlaşmış yargıçlar tarafından verilmesi sağlanacak.

İnfaz hakimliği kurumunun kapasitesi güçlendirilerek uzmanlaşmaları sağlanacak ve infaza ait tüm kararlar bu hakimlikler tarafından verilecek.

Cumhuriyet savcısının infaza ait verdiği kararlara karşı infaz hakimliğine şikayet müracaatında bulunulabilmesine imkan tanınacak.

İnfaz yargıçlarına verilen yeni vazifelere ait kararlar, 1 Eylül 2020’dan itibaren uygulanmaya başlanacak. Bu tarihe kadar ceza duruşmalarının mevcut vazife ve salahiyetleri motamot devam edecek.

– Kabahatlerle dinamik uğraş

Kimi cürümlerle daha faal savaş edilebilmesi gayesiyle cezaları artırılacak.

Bu kapsamda yaralama hatasının canavarca his saikiyle, örneğin kezzap atmak suretiyle işlenmesi hali nitelikli haller arasına alınacak ve cürmün bu suretle işlenmesi durumunda verilecek azami ceza 18 yıla çıkarılacak.

Kabahat işlemek gayesiyle örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak ile tefecilik günahlarının cezaları artırılacak.

– Kaçakçılık günahlarında malın bedelinin azlığı indirim nedeni sayılacak

Sair kanunlarda yapılan düzenlemelerle birtakım sıkıntılar giderilecek.

Yurt dışına çıkış yasağı üzere isimli denetime ait kimi önlemlerin takibine ait formu vazifeler, kontrollü muaflık müdüriyetinin hizmetleri arasından çıkarılacak.

Kaçakçılık günahlarında malın bedelinin azlığı indirim nedeni kabul edilecek ve kovuşturma evresi için de aktif pişmanlık imkanı getirilecek.

Kaçakçılık hatalarında malın kıymetinin “hafif” yahut “pek hafif” olması halinde cezadan oransal indirim yapılacak.

Kovuşturma evresi için de faal pişmanlık getirilerek kaçakçılık konusu malın bedelinin iki katı parayı devlet kaynağına ödediği takdirde cezada belirli bir nispette indirim yapılması sağlanacak.

 AA