• ALTIN (TL/GR)
  500,86
  % -0,10
 • ÇEYREK ALTIN
  811,00
  % -0,36
 • AMERIKAN DOLARI
  8,6247
  % -0,14
 • € EURO
  10,2462
  % -0,16
 • £ POUND
  11,9706
  % -0,29
 • ¥ YUAN
  1,3346
  % 0,04
 • РУБ RUBLE
  0,1168
  % 0,50
 • BIST 100
  1.347,84
  % -0,67

İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulu’nda

İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulu’nda

Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 1. kısmındaki unsurlar kabul edildi

İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM Umumi Heyetinde, Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin bir numara kısmındaki hususları kabul edildi, 2. kısmı üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifinin bir numara kısmındaki kabul edilen hususlarına nazaran, İnfaz Hakimliği Kanunu’nda değişiklik yapılarak infaz hakimliğinin mevcut vazifeleri arasına Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait hakim yahut duruşma tarafından verilmesi gereken tüm kararları vermek ve işleri yapmak hizmetleri de ekleniyor.

İnfaz Hakimliği Kanunu’nun hedefi, yapılan düzenlemeye ahenk sağlaması ismine, “Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan süreçlere yahut bunlarla ilgili faaliyetlere ya da Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararlara yönelik şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait hakim yahut duruşma tarafından verilmesi gerekli kararları almak, işleri yapmak ve kanunlarla verilen öbür vazifeleri konumuna getirmek üzere kurulan infaz hakimliklerine ait kararları kapsar.” diye değiştirildi.

İnfaz Hakimliği Kanunu ve vesair kanunlarla verilen hizmetleri tarafına getirmek gayesiyle her vilayet merkezi ile ortamların coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak, belirlenen kazalarda Yargıçlar ve Savcılar Heyetinin (HSK) olumlu görüşü alınarak, Adalet Bakanlığınca infaz hakimliği kurulacak.

İş durumunun gerekli kıldığı noktalarda birden ziyade infaz hakimliği kurulabilecek. Bu durumda infaz hakimlikleri numaralandırılacak. Müstakilen infaz hakimliğine atanan yargıçlar, isimli yargı adalet komitelerince farklı duruşmalarda yahut işlerde görevlendirilemeyecek.

İnfaz hakimliği bulundukları bölge yahut kazanın ismi ile anılacak. İnfaz hakimliğinin yargı muhiti, kuruldukları vilayet merkezi ve kazalar ile bunlara isimli yandan bağlanan kazaların idari hudutları olacak.

Ağır ceza duruşmaları ile büyükşehir belediyesi bulunan vilayetlerde, büyükşehir belediyesi hudutları içerisindeki vilayet ve kazanın ismi ile anılan infaz hakimliğinin yargı muhiti, bölge yahut kaza sonlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine HSK tarafından belirlenecek. Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak bir infaz hakimliğinin kaldırılmasına yahut yargı muhitinin değiştirilmesine, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine HSK tarafından karar verilecek.

İnfaz hakimliğinin salahiyeti, kararın infazına ait sürecin yapıldığı tarafa nazaran belirlenecek. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında idarece yapılan süreçler yahut bunlarla ilgili faaliyetlere ait yapılan şikayetler bakımından sürecin yapıldığı yahut faaliyetin gerçekleştiği ceza infaz kurumunun bulunduğu alanda infaz hakimliği yetkili olacak. İnfaz hakimliğinde bir yazı işleri yöneticisi ile yeteri kadar işçi bulunacak.

Düzenlemeyle infaz yargıçlarına yeni hizmetler de verildi. Buna nazaran, infaz yargıçları, Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri inceleyecek.

Öte yandan infaz yargıçları, ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait mahsup, ceza hengam aşımı ve hükümlünün mevti hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere hakim yahut duruşma tarafından verilmesi gerekli kararları alacak ve işleri yapacak.

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan süreçler yahut bunlarla ilgili faaliyetlerin ya da Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararların kanun yahut gayri mevzuat kararlarına alışılmamış olduğu gerekçesiyle bu karar, süreç yahut faaliyetlerin öğrenildiği tarihten itibaren 15 gün, her halde yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde şikayet yoluyla infaz hakimliğine başvurulabilecek.

– 7 gün içinde itiraz yoluna gidilebilecek

İnfaz yargıcının kararlarına karşı şikayetçi yahut ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından, bildirimden itibaren yedi gün içinde Ceza Muhakemesi Kanunu kararlarına nazaran itiraz yoluna gidilebilecek. Kanunlarda infaz yargıcının onayına tabi olduğu belirtilen hususlarda da bu karar uygulanacak.

İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da infaz hakimliğinin kuruluş, hizmet, salahiyet ve işleyişine ait yapılan değişiklikler yahut infaz hakimliğine yeni hizmetler veren düzenlemeler, 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacak. Bu tarihe kadar mevcut kararların uygulanmasına devam edilecek.

İnfaz hakimliğinin kuruluş, vazife, salahiyet ve işleyişine ait yapılan değişiklikler nedeniyle olağan yahut mucize kanun yolu incelemesinde bozma kararı verilemeyecek. Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanacağı tarihe kadar, iş ve takım durumu dikkate alınarak değiştirilen kararlara nazaran infaz hakimlikleri kurulacak ve faaliyete geçirilecek.

Karar katılaştıktan sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan tebligata karşın 30 gün içinde seçenek önlemin gereklerinin tarafına getirilmesine başlanmaması yahut başlanıp da devam edilmemesi halinde, infaz hakimliği kısa vadeli mahpus cezasının büsbütün yahut kısmen infazına karar verecek ve bu karar derhal infaz edilecek. Hükmedilen seçenek önlemin hükümlünün elinde olmayan nedenlerle noktasına getirilememesi durumunda, infaz hakimliğince önlem değiştirilecek.

Cezanın ertelenmesi, mağdurun yahut kamunun uğradığı zararın motamot iade, hatadan evvelki hale getirme yahut tazmin suretiyle külliyen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilecek. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilecek. Koşulun yanına getirilmesi halinde, infaz hakimi kararıyla hükümlü, infaz kurumundan derhal salıverilecek.

Mahkum olduğu mahpus cezası ertelenen yahut kontrollü özgürlük önlemi uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlünün kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık salahiyetleri açısından malûm hakları kullanmaktan mahrum bırakılamayacak.

Kontrollü muaflık önlemi uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlü hakkında, “Bir kamu kurumunun yahut kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun müsaadesine tabi bir meslek yahut sanatı, kendi sorumluluğu altında muaf meslek erbabı yahut tacir olarak icra etmekten mahrum bırakılmamasına” karar verilebilecek.

Kasten yaralama kabahatinin, üstsoya, altsoya, eşe yahut kardeşe karşı, vücut yahut ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan şahsa karşı, kişinin mekanına getirdiği kamu vazifesi nedeniyle, kamu hizmetlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanılarak silahla işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı orantısında artırılırken, canavarca hisle işlenmesi halinde bir kat nispetinde yükseltilecek.

Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse yukarıdaki hallerde 12 yıldan 18 yıla kadar mahpus cezası verilecek.

– Örgüt kuran ve yönetenlerin cezaları artıyor

Kanunun cürüm saydığı fiilleri işlemek gayesiyle örgüt kuranlar yahut yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından emel cürümleri işlemeye elverişli olması halinde, 2 yıldan 6 yıla kadar aldıkları mahpus cezası 4 yıldan 8 yıla çıkarıldı. Hata işlemek emeliyle kurulmuş olan örgüte üye olanlara, 1 yıldan 3 yıla kadar mahpus cezası ise 2 yıldan 4 yıla kadar çıkarıldı.

Çıkar elde etmek hedefiyle diğerine ödünç para veren kişi, 2 yıldan 6 yıla kadar mahpus ve 500 gün isimli para cezası ile cezalandırılacak. Kabahatin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılacak.

– Gebelerin tutuklanması mahalline isimli denetim

Maruz kaldığı ağır bir hastalık yahut engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği tespit edilen kuşkulu ile gebe olan yahut doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan bayan şüphelinin tutuklanması mekanına isimli denetim altına alınmasına karar verilebilecek.

Hakkında mahkumiyet kararı verilmiş ve bu kararla ilgili olarak istinaf yahut temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle kararı veren birinci kademe duruşması de isimli denetim kararı ve tutuklama kararı verebilecek.

Terör cürümleri, örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak kabahatleri ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kabahatler ve cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen kabahatlerden mahkum olanlar ile 2. kere mükerrer olanlar ve koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası motamot infaz edilenler hariç olmak üzere, kasıtlı kabahatlerden yekun 3 yıl yahut daha az mahpus cezasına mahkum olanlar hakkında verilen cezalar direkt açık ceza infaz kurumlarında alanına getirilecek.

Taksirli günahlardan yekun 5 yıl yahut daha az müddetle mahpus cezasına mahkum olanlar, isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilenler, İcra ve İflas Kanunu yeterince tazyik hapsine tabi tutulanlar için de verilen cezalar direkt açık ceza infaz kurumlarında noktasına getirilecek.

Hükümlülerin saklı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına, ceza infaz kurumlarının düzen ve güvenliği gayesiyle konulmuş kurallara içtenlikle uyarak haklarını düzgün niyetle kullanarak, yükümlülüklerini eksiksiz yanına getirerek geçirmiş ve uygulanan düzgünleştirme programlarına nazaran de toplulukla bütünleşmeye hazır olduğunun disiplin konseyinin görüşü alınarak yönetim kurulunca saptanması halinde yapılan kıymetlendirme sonucunda karar verilecek.

Yekun 10 yıl ve daha çokça mahpus cezasına mahkum olanlar ile terör cürümleri, örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak kabahatleri, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen hatalar, kasten öldürme günahları, cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen kabahatler ve uyuşturucu yahut uyarıcı unsur imal ve ticareti cürümlerinden mahkum olanların örtük ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına ait yönetim ve gözlem konseyi kararları, infaz yargıcının onayından sonra uygulanacak.

Direkt açık ceza infaz kurumuna alınanlar dahil olmak üzere bu kurumlarda bulunan hükümlülerden firar edenler yahut öbür bir fiilden ötürü haklarında tutuklama kararı verilenler, yönetim ve gözlem konseyi kararıyla gizli ceza infaz kurumuna gönderilecek.

Kınamadan öteki bir disiplin cezası alıp, bu cezası katılaşmış olanlar yahut asayiş ve tertibin sağlanması gayesiyle disiplin cezası katılaşmamış olsa bile hareketi kurum sistemi ya da kişi güvenliği bakımından tehlike oluşturanlar yönetim ve gözlem heyeti kararıyla saklı ceza infaz kurumuna gönderilecek.

Açık ceza infaz kurumu kurallarına yahut çalışma koşullarına ahenk sağlayamayacakları saptananlar yönetim ve gözlem heyetinin kararı ve infaz yargıcının onayıyla örtülü ceza infaz kurumlarına gönderilecek.

Hükümlülerin, cürüm ve ceza cinslerine nazaran açık ceza infaz kurumlarına ayrılıp ayrılmamalarına, açık ceza infaz kurumlarında geçirecekleri mühletlere, örtülü ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine, direkt açık ceza infaz kurumlarına alınmalarına, direkt açık ceza infaz kurumlarına alınanların gizli ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine ve sair hususlara ait tarz ve esaslar yönetmelikte gösterilecek.

Evlat hükümlülere en geç iki ayda bir sağlanan aile görüşmesi imkanı artırılarak ayda bir kez görüşme imkanı sağlanacak. Ayrıyeten evlat hükümlülerin, kardeşiyle de aile görüşmesi yapabilmesine imkan tanınıyor.

Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin bir numara kısmındaki kabul edilen unsurlara nazaran, Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, mahpus cezasının infazı, gebe olan yahut doğurduğu tarihten itibaren 1 yıl 6 ay geçmemiş bulunan hatunlar hakkında geri bırakılacak.

Mahpus cezalarının infazına başlanmış olsa bile hükümlünün yükseköğrenimini bitirebilmesi, ana, peder, eş yahut evlatlarının ölümü yahut hükümlünün eş yahut evlatlarının daima hastalık yahut malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları ya da bu bireylerin sürekli hastalık yahut malullükleri nedeniyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin yahut tarım topraklarının işlenebilmesinin imkansız hale gelmesi yahut hükümlünün eş yahut evlatlarının mütemadi hastalık yahut malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları ya da hükümlünün marazının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi üzere zarurî ve çok ivedi hallerde, Cumhuriyet Başsavcılığınca bir yılı geçmeyen vadelerde mahpus cezasının infazına ara verilebilecek. Lakin bu ara verme iki kereden ziyade olamayacak.

Hakkında yakalama buyruğu çıkarılan hükümlünün yakalanabilmesi emeliyle gerektiğinde konutta, iş noktasında ve kamuya açık olmayan saklı meydanlarda arama yapılabilmesi bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu’nun arama kararına ait kararları uygulanacak. Hakim tarafından verilecek arama kararları sulh ceza hakimince verilecek.

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler, ceza infaz kurumu hizmetlilerinin murakabesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının iş ortamlarında, geceleyin bu kurum ve kuruluşlarca barındırılmak suretiyle çalıştırılabilecek. Bu halde çalıştırılan müddet, azami mühlet sonuna bakılmaksızın kontrollü özgürlük önlemi uygulanmak suretiyle infaz edilecek vadeye ek edilecek.

Düzenlemeyle, hükümlünün duruşma, sıhhat, eğitim ve çalışma üzere nedenlerle muvakkat olarak ceza infaz kurumu dışında bulunduğu mekanlar de “kurum” olarak kabul edilecek. Hükümlünün duruşma, sıhhat, eğitim ve çalışma üzere nedenlerle muvakkat olarak ceza infaz kurumu dışında bulunduğu mahallerde gerçekleştirdiği disipline uymaz aksiyon ve lafları nedeniyle de disiplin yaptırımları uygulanabilecek.

Ceza infaz kurumlarında haberleşme yahut muhabere araçlarından mahrum bırakma yahut kısıtlama cezası gerektiren aksiyonlar arasına “Kurum yönetimine bildirilen telefon numarası aracılığıyla ya da teknik müdahale ile gayrı bir velev yönlendirme yapmak suretiyle görüşme hakkı olmayan kimselerle görüşmek” de eklendi.

Bir günden 10 güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren aksiyonlar arasına, kuruma alkol sokmak, kurumda alkol bulundurmak yahut kullanmak üzere durumlar da eklendi.

– Evlat hükümlülerle ilgili düzenlemeler

Evlat hükümlülerin ömür ortamlarında dikkat etmesi gereken arilik, resmi kurumlardan alınan kitap, araç ve münasebetlerin tasarrufu, hata örgütlerine ilişkin afiş, pankart, işaret üzere eşyaların asılmasına ait belirlenen kuralların ihlali durumunda verilen disiplin cezalarında düzenlemeye gidiliyor. Düzenlemeyle evlat hükümlülerin kurum disiplinini bozacak fiillerden kaçınması ile caydırıcılığın sağlanması ve evlatların daha ziyade eğitim ve uygunlaştırma faaliyetlerine katılması amaçlanıyor.

Düzenlemeyle disiplin soruşturmasına başlamak için öngörülen iki günlük mühlet beş güne çıkarılıyor. Buna nazaran soruşturma en geç 15 gün içinde tamamlanacak. Firar halinde bu vade hükümlünün yakalandığının öğrenildiği tarihte başlayacak. Düzenlenen rapor ve ekleri disiplin heyetine sunulacak. Soruşturma vadesi hareketin ve soruşturmanın niteliğine nazaran infaz yargıcının yazılı onayı ile yedi güne kadar uzatılabilecek.

Teklifle evladın yüksek yararı prensibi dikkate alınarak evlatlar hakkında verilen odaya kapatma cezasının infazına, infaz yargıcının onayıyla başlanabileceği karar altına alınıyor. Ayrıyeten hücre cezası yanına uygulanacak ziyaretçi kabulünden mahrum bırakma cezasının müddetleri belirleniyor.

Kanun teklifiyle evlat hükümlülere en geç iki ayda bir sağlanan aile görüşmesi imkanı artırılarak ayda bir sefer görüşme imkanı sağlanacak. Başkaca evlat hükümlülerin, kardeşiyle de aile görüşmesi yapabilmesine imkan tanınıyor. Buna nazaran evlat hükümlüler için kurum bünyesinde gerçekleştirilen merasim yahut anma günü ya da veladet günlerinde evlatların ailelerinin de etkinliklere katılması sağlanabilecek.

Evlat hükümlünün yanında kalacağı bir yakınının olmaması nedeniyle kullanamadığı kişisel müsaadeler noktasına, kurum yönetiminin elverişli gördüğü gün kadar eğitimevinin bulunduğu vilayet hudutları içinde gündüzleri olurunu geçirmesi ve gece eğitimevinde kalması imkanı verilebilecek.

Evlat eğitimevinde kalan hükümlünün hafta ahir bir gün, kurum yönetiminin müsait gördüğü mühlet kadar, kurum dışına çıkmasına müsaade verilebilecek.

Evlat eğitimevinde kalan hükümlü, kamu kurum ve kuruluşlarının gençlik kampı yahut gençlik merkezi üzere imkanlarından yararlandırılabilecek.

Hükümlülerin kendi istekleri ile bulundukları kurumdan farklı kurumlara nakledilebilmeleri için ceza infaz kurumlarında bulunulması gereken mühletin üç aydan ziyade olması gerekecek.

Teklifin 1. kısmı üzerindeki hususların görüşmelerinin tamamlanmasının akabinde 2. kısım üzerindeki görüşmelere geçildi.

2. kısmın tümü üzerindeki üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının akabinde Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime ara verdi. Daha sonra Bilgiç, komitenin bölgesinde olmaması üzerine birleşimi, saat 13.00’te toplanmak üzere kapattı.

AA